Veelgestelde vragen

 

Vragen over het gebied

Er is door de gemeenteraad van Kampen een beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen voor Reeve met de volgende acht kernwaarden opgesteld:

  • Wonen met een dorpse uitstraling – we zijn een eigentijds dorp met een duidelijk dorps karakter.
  • Dorpskern met een icoon – we creëren een dorpskern met een icoon waarin en waar omheen passende voorzieningen zich kunnen vestigen.
  • Wonen met water – we zien water en zijn groene oevers als kwaliteitsdrager van het nieuwe dorp.
  • Wonen op de klimaatdijk - we durven uniek te zijn door de klimaatdijk en woning in elkaar op te laten gaan.
  • Recreatief lint – we faciliteren het recreatief lint langs de klimaatdijk dat Kampen met Reeve met elkaar verbindt.
  • Duurzaamheid - we zijn groen, bijna energieneutraal en gezond.
  • Flexibiliteit - we zijn flexibel en ontvankelijk voor toekomstige nieuwe vragen of inzichten.
  • Architectonische uitstraling – we zijn divers en vormen een duidelijke familie in eigentijdse en innovatieve beeldkwaliteit.
  • Bekijk hier het volledige beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen.

Op basis van het beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen worden per deelgebied beeldkwaliteitsplannen opgesteld. Deze zijn te vinden op deze website via aanbod - beeldkwaliteitsplannen

Soort woningen

In het stedenbouwkundig plan is een ruime differentiatie aan woningen opgenomen. Dus echt een mix van woningtypen. Rijtjes, twee-onder-een-kap, vrijstaand, appartementen. Variërend van goedkoop, middelduur en duur. Ook zullen er wat huurwoningen gebouwd worden.

Duurzaamheid

Reeve is aardgasloos en all- electric. Dit wil zeggen dat niet gekozen wordt voor (individuele) biomassaketels, maar voor (bodem) warmtepompen.

Dit wordt bij de aanleg van de nutsvoorzieningen in Reeve meteen mee-aangelegd

Bereikbaarheid Reeve via het water en openbaar vervoer

Er komen in Reeve insteekhaventjes waar een aantal bootjes kunnen liggen voor woningen die niet direct aan het water liggen. Buiten de sluis is een grotere jachthaven gepland waar boten van bewoners en  in de toekomst mogelijk passanten kunnen aanmeren.

Reeve wordt gebouwd aan het Reevediep. Door deze ligging biedt de ontwikkeling unieke kansen voor pleziervaart. In Reeve zijn brede en diepe watergangen gepland, deze worden door middel van een sluis met het Reevediep verbonden. Daardoor is een groot deel van de toekomstige kavels in Reeve te bereiken per boot. Ook worden er bij een deel van de woningen aanlegmogelijkheden gerealiseerd.

Diverse vragen

Vroeger liep er van Kampen naar het IJsselmeer een rivier met de naam Reeve.

 In het Stationskwartier is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd met o.a een grote supermarkt.

 Er wordt een geluidsscherm geplaatst langs het spoor. 

Voor de realisatie van een school is een bepaalde hoeveelheid leerlingen nodig en die zijn er op dit moment niet. De verwachting is wel dat deze leerlingen in Reeve en omgeving komen wonen. Daarom wordt er in de planvorming van grotere gebied rondom Reeve (Reevedelta) rekening gehouden een basisschool/scholen. Meer informatie over de gebiedsvisie Reevedelta is te vinden op 

https://www.kampen.nl/reevedelta-samen-het-mooiste-gebied-van-kampen-ontwikkelen

Beeldkwaliteitsplannen

Lood is niet uitgesloten, maar er zijn ook milieuvriendelijkere alternatieven op de markt. In het beeldkwaliteitsplan willen we vooral sturen op bewustzijn en duurzaam materiaalgebruik. Dus je hebt ook zelf keuzevrijheid in het aandragen van alternatieven / mogelijkheden.

Het beeldkwaliteitsplan geeft aan: geen onbehandeld zink. In het beeldkwaliteitsplan willen we vooral sturen op bewustzijn en duurzaam materiaalgebruik. Dus je hebt ook zelf keuzevrijheid in het aandragen van alternatieven / mogelijkheden.

Bitumen kunnen we niet verbieden, maar ook PVC of EPDM is mogelijk. Uiteraard is het toepassen van een groendak het meest optimaal .

Regels uit het bestemmingsplan

De minimale diepte van de voortuin is 2 meter. De minimale afstand van woning tot waterlijn is 8 meter.

Een veranda is te typeren als een bijbehorend bouwwerk aan het hoofdgebouw en dit valt buiten de bepalingen en kan vergunningsvrij gebouwd worden in het zogenaamde achtererfgebied (rekening houdend met de gewenste beeldkwaliteit, zoals omschreven in het beeldkwaliteitsplan).  

Kavels aan het water

Veel kavels voorzien in de mogelijkheid van een aanlegsteiger. Wordt daarbij rekening gehouden met:

Bij de vrije kavels aan het water hoort een steiger. Er zit geen maximum aan de lengte van een boot, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de lengte  van de aan te leggen boot groter is dan de breedte van de kavel. Voor deze grotere boten is er de mogelijkheid om in de jachthaven van Reeve te liggen.

De diepgang is niet overal gelijk, maar over het algemeen zijn de brede watergangen 2,5 meter diep. De vaargeul in de diepe watergangen wordt ontgraven op -3.85 m1 NAP. Bij een zomerpeil van -0.85 m1 NAP geeft dat 2,50 m1 waterdiepte. Afhankelijk van de gekozen damwandconstructie wordt het bij een deel van de kavels ook mogelijk om met die diepgang aan te leggen. Bij de overige kavels is de waterdiepte aan de kavel minimaal 1 meter. Bij natuurlijke taluds loopt het onderwatertalud door in het water waardoor er langs de randen minder diepgang is.

Om in Reeve te komen achter de klimaatdijk moet je door een sluis met de boot. Dus daar is geen maximum doorvaarhoogte van toepassing. Ook komt er een beweegbare brug in Reeve, waar een maximale doorvaarhoogte ook niet van toepassing is.

Het water in Reeve is straks dmv de sluis verbonden met het Reevediep, dus het water in Reeve wordt geen stilstaand water. Bij de sluis komt een inlaat en aan de oostkant komt een gemaal om de doorstroming te bewerkstelligen.  

Door de komst van de Reevedam zal op termijn de Roggebotsluis verwijderd worden en als laatste de oude dijk bij de IJssel. Dan treedt het volledige systeem in werking. Dit betekent dat bij hoogwater meer water in het Reevediep zal staan. Hier is het Reevediep ook voor aangelegd. Dus de waterhoogte in het Reevediep is dan niet constant. Door een sluis te bouwen in de klimaatdijk zal de waterhoogte in Reeve min of meer constant blijven. Verder is het waterschap verantwoordelijk voor de waterkwaliteit.  

De steiger aan de vrije kavels wordt bij de bouwrijpe grond opgeleverd. Het beheer, onderhoud en eigendom is in de toekomst voor de kaveleigenaar.

2-onder-1-kapwoningen vrije kavels

Het is de bedoeling dat je een medebouwer hebt en samen mee gaat doen met de loting. Voor wie het niet lukt om een medebouwer te vinden, houden we een lijst bij met zoekenden voor medebouwers. Zo kun je met elkaar in contact komen.

Woonarken in Reeve

Er komen plekken voor woonarken in Reeve. Dit zal iets later in de tijd worden. Vanaf het moment dat de sluis operationeel is. Zolang dat nog niet het geval is, kunnen de woonarken nog niet het gebied in. Dus die plekken komen er zeker, maar iets later in de tijd dus.

De eerste drie te ontwikkelen deelgebieden in Reeve

Er is gestart met Reeve in 3 deelgebieden: Het Eiland, de Dorpskern en De Werven (het cluster op de klimaatdijk). Daarna volgen er meer gebieden in Reeve.

Het Eiland bestaat voor het grootste gedeelte uit vrije kavels met een aantal projectmatige woningen.

De Dorpskern bestaat voor het grootste gedeelte uit projectmatige bouw, maar er zullen ook een aantal vrije kavels zijn.

De Werven (het cluster op de klimaatdijk) wordt volledig projectmatig gebouwd.

Hierna gaan er nieuwe deelgebieden in verkoop met een mix van vrije kavels en woningen.