Wat is Reeve?

Door de aanleg van het Reevediep is er ruimte ontstaan voor een nieuw woongebied; het dorp Reeve. Reeve is een dorp met weidse uitzichten op mooie waterlandschappen. In de komende jaren wordt Reeve een dorp met 600 woningen, met de mogelijkheid om uit te groeien naar een dorp van +/-1300 tot 1500 woningen. Reeve is vanaf 3 juni 2021 officieel een woonplaats binnen de gemeente Kampen en daarmee dus ook een echt dorp.

Het ontstaan van Reeve

Ons klimaat verandert en daarmee ook de waterstanden in rivieren en zeeën. Hiervoor is naar duurzame oplossingen gezocht. Dit is o.a. het project 'Ruimte voor de rivier'. Op veel plaatsen, zoals langs de IJssel, zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om grote hoeveelheden water te kunnen bergen. Een van de maatregelen was het aanleggen van het Reevediep, genoemd naar de vroegere rivier Reeve die van Kampen naar het IJsselmeer liep. Met de aanleg van het Reevediep wordt voorkomen dat de inwoners van Kampen, Zwolle en wijde omgeving in de toekomst natte voeten krijgen.

De aanleg van het Reevediep had naast waterveiligheid ook nog een ander doel en dat is ruimtelijke kwaliteit. Met de aanleg van het Reevediep is er nieuwe natuur ontwikkeld in combinatie met een recreatiegebied en is er ook ruimte ontstaan om een nieuw dorp te bouwen: Reeve. Langs het Reevediep is een klimaatdijk aangelegd. Deze dijk heeft een waterkerende functie en het bijzondere van deze dijk is dat er ook op gebouwd mag worden.

Een nieuw dorp in de nieuwe Reevedelta

Op en achter de klimaatdijk bij het Reevediep wordt een nieuw waterrijk dorp gebouwd: Reeve.

Wonen in Reeve is wonen met een dorpse uitstraling met buurtjes en hoven, waardoor een dorpse intimiteit ontstaat. Het dorpse karakter van Reeve komt ook in de architectuur van de woningen tot uitdrukking. Reeve heeft een sterke eigenzinnige identiteit door de volgende kenmerken: Reeve is een nautisch pioniersdorp in een rivierenlandschap in een omgeving waar de natuurelementen vrij spel hebben. De bebouwing is hier “te gast” in het landschap. Bouwen in Reeve is bouwen in een nieuw dorp in een nieuw landschap op en achter de unieke klimaatdijk.

De dorpskern, met een plein voor ontmoeting en op het dorp afgestemde voorzieningen, ligt op een uitgekiende plek in het plan, waar routes, diverse functies en uitzicht op het water bij elkaar komen. De dorpskern ligt op een verbreed en naar voren geschoven deel van de klimaatdijk, tevens een uniek uitzichtpunt, aan het Reevediep, en bij de sluis die het binnendijkse water verbindt met het water van de randmeren, bij de buitenhaven en op het knooppunt van doorgaande langzaam verkeersroutes.

Het gebied rondom het Reevediep heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen: Reevedelta. Het dorp Reeve ligt in de Reevedelta.

De ontwikkeling van het Eiland, de dorpskern en De Werven

 Beeld vanuit de lucht: 2020 tot nu