Het ontstaan van Reeve

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de bypass, het Reevediep, bij Kampen aangelegd. De aanleg van het Reevediep had naast waterveiligheid ook nog een ander doel en dat is ruimtelijke kwaliteit. Met de aanleg van het Reevediep is er nieuwe natuur ontwikkeld in combinatie met een recreatiegebied en is er ook ruimte ontstaan om een nieuw dorp te bouwen, Reeve. Langs het Reevediep is een klimaatdijk aangelegd. Deze dijk heeft een waterkerende functie en het bijzondere van deze dijk is dat er ook op gebouwd mag worden.

In september 2020 wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond in Reeve, zodat het jaar daarop de eerste woningen gebouwd kunnen gaan worden.

Duurzame oplossingen

Ons klimaat verandert en daarmee ook de waterstanden in rivieren en zeeën. Hiervoor is naar duurzame oplossingen gezocht. Dit is o.a. het project 'Ruimte voor de rivier'. Op veel plaatsen, zoals langs de IJssel, zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om grote hoeveelheden water te kunnen bergen. Een van de maatregelen was het aanleggen van het Reevediep, genoemd naar de vroegere rivier Reeve die van Kampen naar het IJsselmeer liep. Met de aanleg van het Reevediep wordt voorkomen dat de inwoners van Kampen en Zwolle en wijde omgeving in de toekomst natte voeten krijgen.